Volume 16

nahled Volume 16

Obsah tohoto čísla

Milan Drahoš, Richard Drahoš  " Vplv meterologických podmienok na šírenie zvuku"

Jeans Holger Rindel " Room Acoustic  Modelling Techniques: A comparison of a scale model and a computer model for a new opera theatre"

Zuzana Kolářová, Dagmar donťáková, Lubomír Houfek  "Výsledky prvních měření podestového bloku pro snížení přenosu vibrací a kročejového hluku od schodišťových prostor a výtahových zařízení v objektech"

František Vdoleček   " Terminologie  v oboru nejistot měření"