O časopisu

O časopisu

Časopis Akustika je odborným recenzovaným časopisem o akustice a vibracích. V roce 2012 byl časopis Akustika zařazen do mezinárodní databáze SCOPUS.

Časopis Akustika vydáváme 2x ročně, a to vždy v březnu a září příslušného roku. Články v časopisu vychází česky nebo slovensky a anglicky. V časopisu publikují autoři jak z České republiky, ale i ze zahraničí, přičemž většina článků zahraničních autorů je publikována pouze v anglické verzi a není překládána do českého jazyka.

Cena

Cena 1 čísla časopisu Akustika: 300,- Kč + DPH

Vydavatel

Studio D – akustika s.r.o.

IČ 25174240

se sídlem České Budějovice, U Sirkárny 467/2a, PSČ 370 04

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7818

email: akustikad@akustikad.com

www.akustikad.com

VOLUME 29 16. 03. 2018

Právě vyšel časopis Akustika - VOLUME 29.

Časopis Akustika - VOLUME 28 21. 09. 2017

Nové stránky 17. 05. 2016

Připravili jsme pro vás nové stránky věnované našemu časopisu Akustika.

Redakční rada

 • Ing. Jana Dolejší (šéfredaktor) – Studio D – akustika s.r.o. (Česká republika)
 • Mgr. Barbora Majchráková - Studio D - akustika s.r.o. (Česká republika)
 • Ing. Dagmar Donaťáková – VUT v Brně (Česká republika)
 • Doc. Ing. Monika Rychtáriková, Ph.D. – Katolieke Universiteit Leuven (Belgie)/STU Bratislava (Slovensko)
 • Ing. Miroslav Žáčik (M & Z Partners s.r.o., Povážská Bystrica, Slovensko)
 • Doc. RNDr. Marie Vaňková, CSc. (VUT Brno, Česká republika)
 • Ing. František Dolejší – Studio D – akustika s.r.o. (Česká republika)
 • Doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD (TU Zvolen a Slovenská akustická spoločnost pri SAV, Slovenská republika)
 • Ing. Monika Pavčeková, PhD. (STU Bratislava, Slovenská republika)
 • RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (JU České Budějovice, Česká republika)
 • Ing. Iveta Šturmová (Studio D-akustika s.r.o., České Budějovice, Česká republika)

V případě zájmu o objednávku časopisu Akustika je možné využít poptávkový formulář zde nebo nás můžete kontaktovat na adresách a telefonních číslech uvedených v sekci kontakty.

Informace z portálu SCImago Journal & Country Rank, kde jsou publikovány informace obsažené v databázi Scopus (Elsevier B.V.)

SCImago Journal & Country Rank